Reserves Activitats Culturals

Una vegada inscrits en l'activitat us enviarem un correu de confirmació. En cas que finalment no hi pugueu assistir, us agrairem que ens ho comuniqueu a gestio@lacasadelsentremesos.cat

Has de saber que...

A través del present avís, la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos, informa, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de protecció de dades) i la resta de normativa d'aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos les dades personals que els són sol·licitades motivat per la sol·licitud d'informació o per a la contractació dels diversos productes que s'ofereixen dins de l'àmbit d'activitat de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos, especialment en el marc de les noves tecnologies i adaptació del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

Excepte que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per linteressat seran tractades per:

  • Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat.
  • Mantenir la relació que es pugui arribar a establir.
  • Gestiar, administrar, informar, prestar i millorar els serveis que es decideixi contractar.
  • Comunicar informacions relatives als nostres serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantigui la relació, l'interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessaris per als fins del tractament. No es procedirà a la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes.

Compartir: